Kategoria: Blog

K/2/2019

Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń Source: Biuletyn.gostyn.pl