Dzień: 4 stycznia 2019

K/2/2019

Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń Source: Biuletyn.gostyn.pl

K/04/2019

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia  Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole  rodzenia” Source: Biuletyn.gostyn.pl