Dzień: 9 maja 2018

Petycja nr 1/2018

Przedmiot petycji: Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych – właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych. Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych […]